WSZYSTKIE SZKOLENIA DOFINANSOWANE 80%!!!

Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta.

 

nr kategorii

nazwa szkolenia

001 Analiza finansowa i ekonomiczna w studium wykonalności projektu unijnego
001 Crisis Management. Zarządzanie sytuacją kryzysową w administracji
001 Etyka w administracji publicznej
001 Menedżer w administracji publicznej
001 Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce
001 Partnerstwo publiczno – prywatne (PPP)
001 Planowanie finansowe w jednostce budżetowej
001 Zamówienia Publiczne
001 Zamówienia sektorowe
001 Zarządzanie w zdrowiu publicznym

 

NIE ZNALAZŁEŚ DLA SIEBIE ODPOWIEDNIEGO SZKOLENIA?

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAPYTAJ O NIE ON-LINE