CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznać Słuchaczy z podstawowymi technikami coachingu biznesowego.
16-40
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, scenki sytuacyjne, konwersatorium, case studies, webinarium
Osoby zainteresowane samorozwojem, chcące poznać nowe techniki realizacji celów osobistych i zawodowych.
*Cały kurs obejmuje 40 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Kim jest coach? Czym jest coaching
2.Jak odkryć swój własny potencjał coachingowy
3.Poziomy uczenia i komunikowania się
4.Zmiany w działaniach i interakcjach ludzi
5.Coaching biznesowy a coaching holistyczny
6.Techniki budowania kontaktu i zaufania
7.Jak osiągać zamierzone cele
8.Jak pogłębiać samoświadomość
9.Narzędzia pracy coacha
10.Etyka w pracy coacha
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE