CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznać słuchaczy z technikami profesjonalnej fotografii i metodami ich praktycznego wykorzystania. 
16-128
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, konwersatorium, case study, webinarium
Osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu profesjonalnych technik fotograficznych.
UWAGA:
SŁUCHACZ MUSI POSIADAĆ WŁASNY APARAT FOTOGRAFICZNY.
 
*Cały kurs obejmuje 128 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Archiwizacja obrazu fotograficznego
2.Barwy i charakter światła
3.Budowa i zastosowanie sprzętu fotograficznego
4.Dodatkowy sprzęt fotograficzny
5.Fotografia architektury
6.Fotografia krajobrazów
7.Fotografia ludzi
8.Fotografia przyrody
9.Fotografia punktu ruchomego
10.Fotografia w Polsce i na świecie
11.Fotomontaż
12.Głębia ostrości
13.HDR
14.Kompozycja obrazu fotograficznego
15.Komputerowe programy graficzne w fotografii
16.Mikro i makrofotografia
17.Ochrona sprzętu fotograficznego
18.Oświetlenie
19.Perspektywa w fotografii
20.Podstawowa terminologia fotograficzna
21.Procesy fotografowania
22.Przesłona i migawka
23.Techniki używania lampy błyskowej
24.Wstęp do efektów specjalnych w fotografii
25.Wstęp do zaawansowanej fotografii
26.Zaawansowana fotografia
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE