CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznać Słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami fotografii cyfrowej
16-128
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, konwersatorium, case study, webinarium
Osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu podstaw fotografii cyfrowej.
UWAGA:
SŁUCHACZ MUSI POSIADAĆ WŁASNY APARAT FOTOGRAFICZNY.
 
*Cały kurs obejmuje 128 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Edytowanie zdjęć cyfrowych
2.Fotografia w biznesie
3.Katalogowanie i archiwizacja
4.Narzędzia fotografii zbliżeniowej
5.Opowiadanie obrazami
6.Oświetlenie
7.Podstawy obsługi aparatu
8.Przetwarzanie obrazów
9.Specyfika fotografii cyfrowej
10.Sprzęt fotograficzny i komputerowy
11.Standardy w fotografii cyfrowej
12.Techniki wykonywania niezwykłych zdjęć
13.Tworzenie zdjęć panoramicznych
14.Twórcze wykorzystanie makrofotografii
15.Właściwości wynikające z ogniskowej
16.Wstęp do fotografii przyrody
17.Wstęp do fotografii sportowej
18.Wstęp do fotografowania krajobrazu
19.Wstęp do fotografowania ludzi
20.Wstęp do fotografowania nieruchomości
21.Wstęp do fotografowania obiektów w ruchu
22.Wstęp do fotografowania w podróży
23.Wykorzystywanie wszystkich możliwości aparatu
24.Zalety fotografii cyfrowej
25.Zarządzanie barwami
26.Zarządzanie zdjęciami i ich archiwizacja
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE