WSZYSTKIE SZKOLENIA DOFINANSOWANE 80%!!!

Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta.

 

nr kategorii

nazwa szkolenia

006  Analiza opłacalności w projekcie inwestycyjnym
006  Controlling finansowy
006  Delegacje krajowe i zagraniczne
006  Fakturowanie
006  Farmakoekonomika
006  Finanse i rachunkowość dla nieekonomistów
006  Finanse międzynarodowe
006  Inteligencja finansowa. Podstawy wiedzy o finansach
006  Księgowanie i rozliczanie projektów unijnych
006  Kurs finansów i rachunkowości
006  Kurs kadry i płace
006  Kurs księgowości
006  Rozliczenia w handlu międzynarodowym – inkaso i akredytywa

 

NIE ZNALAZŁEŚ DLA SIEBIE ODPOWIEDNIEGO SZKOLENIA?

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAPYTAJ O NIE ON-LINE