CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma za zadanie m.in.:
1.Zapoznać słuchaczy z przepisami prawnymi wykorzystywanymi w pracy w branży logistycznej
2.Zapoznać z dokumentacją niezbędną w pracy zawodowej w branży logistycznej
3.Zapoznać słuchaczy z nowoczesnymi procesami planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców i materiałów
4.Ukazać słuchaczom metody optymalizacji warunków i kosztów dostaw
5.Przedstawić słuchaczom formy przepływów w łańcuchu logistycznym
6.Zapoznać słuchaczy z metodami analizy i kontroli kosztów
7.Przedstawić współczesne systemy logistyczne
8.Ukazać słuchaczom techniki zarządzania projektami logistycznymi
 16-250
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, konwersatorium, case study, webinarium 
Dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy zespołów, team leaderzy, specjaliści: pracujący w działach lub firmach logistycznych lub spedycyjnych; osoby zainteresowane podjęciem pracy w branży logistycznej. 
*Cały kurs obejmuje 250 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Analiza i zarządzanie finansami w logistyce
2.Controlling w logistyce
3.Dokumentacja w logistyce
4.Ekologistyka
5.Ekonomika transportu
6.Komunikacja interpersonalna w logistyce
7.Logistyka utylizacji
8.Modele łańcuchów dostaw
9.Planowanie logistyczne
10.Planowanie produkcji
11.Prawne uwarunkowania logistyki
12.Ubezpieczenia w logistyce
13.Wstęp do handlu międzynarodowego
14.Wstęp do zarządzania
15.Zaopatrzenie i zakupy
16.Zarządzanie jakością w logistyce
17.Zarządzanie magazynem
18.Zarządzanie projektami logistycznymi
19.Zarządzanie strategiczne i operacyjne w logistyce
20.Zarządzanie transportem
21.Zarządzanie zapasami
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE