CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma za zadanie zapoznać Słuchaczy z najnowsza wiedzą z zakresu spedycji i przygotować ich do efektywnego wykonywania codziennych obowiązków zawodowych w branży logistycznej.
16-250
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, konwersatorium, case study, webinarium
Dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy zespołów, team leaderzy, specjaliści: pracujący w działach lub firmach logistycznych lub spedycyjnych; osoby zainteresowane podjęciem pracy w branży logistycznej.  
*Cały kurs obejmuje 250 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Dokumenty spedycyjne
2.Prawne uwarunkowania działalności spedycyjnej
3.Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym
4.Przedsiębiorstwo spedycyjne – rodzaje, charakterystyka
5.Przewozy ładunków specjalnych i niebezpiecznych
6.Psychologiczne uwarunkowania działalności spedycyjnej
7.Rynek spedycyjny
8.Spedycja – rodzaje i specyfika działalności
9.Spedycja w różnych gałęziach transportu
10.Spedytor – czynności, zadania, funkcje
11.Społeczno – kulturowe uwarunkowania działalności spedycyjnej
12.Wstęp do spedycji
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE