CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma za zadanie zapoznać Słuchaczy z innowacyjnymi strategiami Public Relations i przygotować do ich praktycznego wdrożenia w codziennej pracy. 
16-250
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, case study, scenki sytuacyjne, konwersatorium, webinarium 
Osoby zainteresowane nabyciem lub uzupełnieniem wiedzy z zakresu innowacyjnych strategii Public Relations. 
*Cały kurs obejmuje 250 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Etyka Public Relations
2.Miejsce Public Relations w organizacji
3.Praktyka operacyjna Public Relations
4.Strategia PR jako komunikacja zintegrowana
5.Strategia PR w kontekście marketingu
6.Strategia PR w kontekście multimedialnym
7.Strategia PR w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi
8.Strategiczne zarządzanie Public Relations
9.Strategie Public Relations w kontekście zarządzania
10.Wartości dodane w Public Relations
11.Wstęp do strategii Public Relations
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE