CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie Słuchaczy z nowoczesnymi technikami windykacyjnymi. 
16-40 
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, case study, scenki sytuacyjne, konwersatorium, webinarium 
Dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy zespołów, team leaderzy, specjaliści zainteresowani nabyciem lub uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy w zakresie windykacji. 
*Cały kurs obejmuje 40 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Etapy windykacji należności na drodze prawnej
2.Etyczne aspekty i dobre praktyki prowadzenia windykacji
3.Modele windykacji
4.Monitoring wierzytelności
5.Obrót wierzytelnościami
6.Ochrona dłużnika przed windykacją
7.Organizacja działu windykacji
8.Postępowanie upadłościowe i naprawcze
9.Procedura windykacyjna
10.Psychologiczne uwarunkowania windykacji
11.Rejestr dłużników
12.Rynek windykacyjny w Polsce
13.Techniki komunikacji z dłużnikiem
14.Wierzytelności nieściągalne
15.Windykacja sądowa
16.Wycena wierzytelności
17.Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe
18.Zabezpieczenia wierzytelności
19.Zabezpieczenie wierzytelności przy zaciągnięciu zobowiązania
20.Zarządzanie informacją w windykacji
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE