CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie Słuchaczy z nowoczesnymi technikami wywierania wpływu w organizacji. 
16-40 
wykład, ćwiczenia, case study, praca grupowa, scenki sytuacyjne, konwersatorium, webinarium 
Dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy zespołów, team leaderzy, specjaliści zainteresowani nabyciem lub uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy w zakresie technik wywierania wpływu. 
*Cały kurs obejmuje 40 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Dopasowywanie i prowadzenie rozmowy perswazyjnej
2.Etyka wywierania wpływu
3.Hipnotyczne skrypty perswazyjne
4.Hipnotyczne wzorce językowe i konwersacje perswazyjne
5.Komunikacja perswazyjna
6.Kontrola stanów a umiejętności perswazji NLP
7.Metaprogramy i metafory w wywieraniu wpływu
8.Neurolingwistyczne wzorce perswazji
9.Perswazja w argumentacji
10.Pisemne wzorce perswazji
11.Psychologiczne taktyki wywierania wpływu
12.Taktyki ukrytej perswazji
13.Techniki hipnotyczne i transowe w perswazji i psychomanipulacji
14.Techniki wywierania wpływu
15.Warsztaty praktyczne
16.Wstęp do technik perswazyjnych oddziałujących na podświadomość
17.Zarządzanie emocjami
18.Zarządzanie rozmową
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE