CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie „Kaizen kurs ciągłego doskonalenia" ma na celu zapoznanie Słuchaczy z japońską filozofią ustawicznego doskonalenia Kaizen oraz metodami jej wdrażania na wybranych szczeblach organizacyjnych w przedsiębiorstwie.
16-72
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, case study, konwersatorium, webinarium 
Dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy zespołów, team leaderzy, specjaliści zainteresowani: wdrożeniem filozofii Kaizen w swoich przedsiębiorstwach lub uzupełnieniem już posiadanej wiedzy. 
*Cały kurs obejmuje 72 godziny zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Geneza Kaizen
2.Innowacyjność a Kaizen
3.Kaizen a zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w biznesie
4.Komunikacja interpersonalna w Kaizen
5.Kreatywność a Kaizen
6.Kształtowanie postawy przywódcy Kaizen
7.Metodyka Kaizen
8.Miejsce Kaizen w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
9.Motywowanie w systemie Kaizen
10.Narzędzia Kaizen
11.Rozwój Kaizen w Polsce i na świecie
12.Ryzyko we wdrażaniu Kaizen
13.Wdrażanie usprawnień Kaizen w wybranych działach przedsiębiorstwa
14.Wizualizacja osiągnięć
15.Wprowadzenie do metodyki Kaizen
16.Zarządzanie zespołem Kaizen
17.Zastosowanie Kaizen w biznesie
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE