CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

„Kurs prezentacji i autoprezentacji" na celu zapoznanie Słuchaczy z nowoczesnymi technikami prezentacji i autoprezentacji i przygotowanie ich do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym i osobistym. 
16-48
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, scenki sytuacyjne, case study, konwersatorium, webinarium 
Osoby zainteresowane zdobyciem lub doskonaleniem umiejętności z zakresu prezentacji i autoprezentacji. 
*Cały kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Dress code
2.Emisja głosu
3.Kinezjetyka biznesowa
4.Komunikacja werbalna i niewerbalna
5.Kreowanie własnej marki
6.Pierwszy kontakt w autoprezentacji
7.Rodzaje autoprezentacji
8.Techniki prowadzenia efektywnych prezentacji
9.Warsztaty praktyczne
10.Wystąpienia publiczne
11.Zarządzanie czasem
12.Zarządzanie stresem
13.Zarządzanie wizerunkiem
14.Zarządzanie własną przestrzenią
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE