CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przygotować Słuchaczy do efektywnego stosowania narzędzi argumentacyjnych w codziennej pracy. 
16-40 
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, scenki sytuacyjne, case study, konwersatorium
Dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy zespołów, team leaderzy, specjaliści (zwłaszcza firm i działów handlowych)zainteresowani nabyciem wiedzy lub rozwojem już posiadanych umiejętności z zakresu argumentacji. 
*Cały kurs obejmuje 40 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Argumentacja dopasowana do potrzeb
2.Argumentacja emocjonalna
3.Argumentacja podczas rozpoczęcia i finalizacji umowy sprzedaży
4.Argumentacja potrzeb merytorycznych
5.Argumentacja w rozmowie sprzedażowej
6.Argumentacja werbalna i niewerbalna
7.Bariery argumentacyjne
8.Czym jest język korzyści
9.Erystyka
10.Komunikowanie perswazyjne
11.Techniki NLP w argumentacji
12.Wprowadzenie do logiki
13.Wstęp do argumentacji biznesowej
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE