CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma za zadanie przygotować Słuchaczy do samodoskonalenie się w kontaktach interpersonalnych w zakresie budowania złożonych relacji na poziomie interspołecznym z przedstawicielami płci przeciwnej, umożliwiając słuchaczom odnalezienie właściwego partnera życiowego i zbudowanie z nim trwałego związku we wszystkich obszarach życiowych. 
16-250
wykład, ćwiczenia, praca grupowa, case study, scenki sytuacyjne, konwersatorium, webinarium
Osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu wspierania rozwoju kompetencji społecznych oraz samodoskonalenia osobistego i umiejętności interpersonalnych w zakresie kontaktach interspołecznych z przedstawicielami płci przeciwnej. 
*Cały kurs obejmuje 250 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Budowanie relacji z potencjalnym partnerem
2.Czym jest miłość
3.Dress Code
4.Jak być dla siebie atrakcyjnym po latach
5.Jak modelować siebie a jak potencjalnego partnera
6.Jak randkować, aby osiągnąć sukces
7.Jak zmienić siebie? Techniki zarządzania urokiem osobistym oraz zmysłowością w związku
8.Jak związać się z partnerem po przejściach
9.Język a percepcja
10.Kiedy powiedzieć nie? Asertywność w związku
11.Kreowanie wizerunku
12.Kształtowanie postawy i nastawienia w kontaktach międzyludzkich
13.Metody pokojowego zakończenia związku
14.Metody przeciwdziałania stresowi w poznawaniu potencjalnych partnerów
15.Metody przeciwdziałania wypaleniu w związku
16.Modelowanie struktur głębokich i powierzchniowych w kontaktach społecznych z przedstawicielami płci przeciwnej
17.Mowa ciała. Poznaj co mówi do Ciebie ciało partnera
18.Ogień i woda. W jaki sposób selekcjonować potencjalnych kandydatów na partnerów
19.Osiąganie celów społecznych z NLP
20.Pierwszy sygnał - rozpoznawanie gotowości do zawarcia stałego związku
21.Podstawy coachingu związku
22.Psychodiagnostyka związku
23.Savoir vivre w zdobywaniu partnera życiowego
24.Struktury językowe rozmów męsko – damskich
25.Sztuka uwodzenia
26.Techniki budowania nastroju i intymności w związku
27.Techniki NLP wykorzystywane w zdobywaniu partnera życiowego
28.Techniki poznawania potencjalnych partnerów w Internecie, miejscach publicznych, podczas imprez towarzyskich
29.Techniki przygotowania się do pierwszego spotkania
30.Techniki rozwiązywania problemów w związku
31.Techniki rozwijania kreatywności
32.Techniki wywoływania i rozpoznawania stanów emocjonalnych
33.Techniki zmian zachowań w związku
34.Warsztaty praktyczne
35.Zaawansowane modele perswazyjne
36.Zarzadzanie umiejętnościami towarzyskimi
37.Zarządzanie emocjonalnością w związku
38.Zarządzanie stosunkami z rodziną i przyjaciółmi partnera
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE