CEL SZKOLENIA

LICZBA GODZIN*

FORMA ZAJĘĆ

ADRESACI SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie Słuchaczom kompleksowej wiedzy niezbędnej do efektywnej pracy w przedsiębiorstwach na stanowisku sekretarki/asystentki oraz office managera, zarówno w dużych, krajowych i międzynarodowych korporacjach jak i w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Słuchacze uzyskując wiedzę z zakresu m.in.: psychologii biznesu, podstaw prawa i public relations oraz emisji głosu, bezpieczeństwa i ochrony informacji, zastosowania protokołu dyplomatycznego w działaniach biznesowych, zarządzania: czasem, inteligencją emocjonalną, międzykulturowego, projektami, sytuacjami kryzysowymi, środowiskiem pracy, zespołem stają się przygotowani do wyzwań, które czekają ich w dobie globalizacji i kryzysu finansowego początku XXI wieku – dzięki nabyciu nowej wiedzy z różnych sfer biznesu oraz uzupełnieniu o najnowszą teorię i praktykę dotychczasowej wiedzy, słuchacz będzie w stanie postrzegać pracę w biurze wielowymiarowo, wykorzystując całą posiadaną wiedzę do opracowywania nowych innowacyjnych działań organizacyjnych jak i zmian zachowań swoich i współpracowników, tak aby stworzyć nie tylko skuteczny zespół, ale także rozwinąć własne, często ukryte predyspozycje. 
16-40
wykład, ćwiczenia, case study, praca grupowa, scenki sytuacyjne, konwersatorium, webinarium 
Osoby zainteresowane nabyciem lub uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy, umożliwiającej efektywne wykonywanie zawodu sekretarki/asystentki oraz office managera. 
*Cały kurs obejmuje 40 godzin zajęć. Kurs 16-godzinny zawiera podstawowe elementy przedmiotowego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Bezpieczeństwo i ochrona informacji w biurze
2.Emisja głosu
3.Język obcy specjalistyczny w pracy asystentki/sekretarki
4.Negocjacje w pracy biura
5.Podstawy Public Relations
6.Prawo w pracy asystentki/sekretarki
7.Protokół dyplomatyczny w pracy asystentki/sekretarki
8.Psychologia biznesu
9.Strategie komunikowania w przedsiębiorstwie
10.Techniki opracowywania i archiwizowania dokumentacji biurowej
11.Techniki organizacji pracy biura
12.Techniki organizowania przyjęć i uroczystości biznesowych
13.Techniki wystąpień publicznych w pracy astsrentki/sekretarki
14.Telefoniczna obsługa klienta
15.Tytulatura w korespondencji i rozmowach biznesowych
16.Zaawansowane technologie informatyczne
17.Zarządzanie czasem w biurze
18.Zarządzanie inteligencją emocjonalną w pracy astsrentki/sekretarki
19.Zarządzanie międzykulturowe
20.Zarządzanie projektami dla Office Mamagerów
21.Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w pracy asystentki/sekretarki
22.Zarządzanie środowiskiem pracy
23.Zarządzanie zespołem
Realizowany program obejmuje standardową tematykę z zakresu prowadzonego szkolenia.
Treść i zakres szkolenia mogą zostać zmienione bądź rozszerzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE