REKRUTER/REKRUTERKA

w projekcie dofinansowanym z UE

Rekruter1 zmn

 Zapraszamy profesjonalnie przygotowanych kandydatów do rekrutacji uczestników projektu dofinansowanego z EFS

Oczekujemy:

- płynnej znajomości języka polskiego
- doskonałych zdolności interpersonalnych
- wysokiej kultury osobistej
- silnej motywacji do pracy
- dużej dyspozycyjności
- doświadczenia przy rekrutacji w projektach dofinansowanych z EFS

Oferujemy:

- dużą samodzielność w działaniu
- atrakcyjne wynagrodzenie
- nowoczesne narzędzia do pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z aktualnym zdjęciem i krótkiego listu motywacyjnego.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez C.E.T.Centaurea z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Centrum Edukacyjno-Turystyczne CENTAUREA z siedzibą w Łodzi przy ul. Julianowskiej 7a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

ZADZWOŃ BĄDŹ ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE